Раздел § 12. Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення та застосування