Раздел 3. Алкани. - 4. Хімічні властивості алканів