Раздел 17. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних