Раздел § 2. Тригонометричні функції. 17. Тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних