Раздел § 3. Похідна та її застосування. 25. Побудова графіків функцій