Раздел § 31. Чергування звуків. Зміни приголосних при додаванні суфіксів -ськ-, -ств-