Раздел 6. Місце фонетики та орфоепії в системі мови. З історії української фонетики