Раздел КР2 Лексична норма. Частина 2 № Стр. 9 - 14