Раздел Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції № 1.1 - 8.15. § 1. Поняття степеня - 2. Показникова функція № 1.1 - 2.12