Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції № 1.1 - 8.15