Раздел Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції № 1.1 - 8.15. 4. Логарифм числа. Властивості логарифмів № 4.1. - 4.14