Раздел Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції № 1.1 - 8.15. § 3. Розв’язування показникових рівнянь та нерівностей № 3.1.1 - 3.3.4