Раздел Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції № 1.1 - 8.15. § 6. Розв’язування логарифмічних рівнянь № 6.1.1 - 6.2.7