Раздел Розділ 1. Показникова та логарифмічна функції № 1.1 - 8.15. 7. Похідні показникової та логарифмічної функцій № 7.1 - 7.19