Раздел Вплив генотипу та факторів зовнішнього середовища на розвиток організму