Раздел РОЗДІЛ 3. ОРГАНІЗМЕНИЙ РІВЕНЬ ЖИТТЯ. ТЕМА 6. ЗАКОНОМІРНОСТІ МІНЛИВОСТІ