Раздел Розділ 2. Роль хімії в житті суспільства. § 23. Місце хімії серед наук про природу, її значення для розуміння наукової картини світу