Раздел Розділ 2. Синтетичні органічні сполуки. §13. Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини