Раздел Розділ 2. Синтетичні органічні сполуки. Тестові завдання для самоперевірки знань