Раздел Природні джерела вуглеводнів. 16. Вуглеводнева сировина й охорона довкілля