Раздел Оксигеновмісні сполуки. Спирти і фенол. 19. Фенол