Раздел § 4. Багатоманітність органічних сполук, їхня класифікація