Раздел § 20. Мило, його мийна дія. Синтетичні мийні засоби