Раздел Розділ 1. МОДЕЛЮВАННЯ. ОСНОВИ АЛГОРИТМІЗАЦІЇ. 1.3. Базові алгоритмічні структури