Раздел Розділ 3. БАЗИ ДАНИХ. СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ. 3.9. Звіти. Створення звітів в Access 2007