Раздел Розділ 3. Україна в період загострення кризи радянської системи (§11-§15)