Раздел Розділ 5. Становлення України як незалежної держави (§20-§26)