Раздел РОЗДІЛ 2. ВЕКТОРИ І КООРДИНАТИ. Зразок контрольної роботи №2