Раздел РОЗДІЛ 3. ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ. Зразок контрольної роботи №3