Раздел Морфологічна норма. § 11. Активні й пасивні дієприкметники