Раздел Стилістична норма. § 36. Стилістичне використання омонімів і паронімів