Раздел Морфологічна норма. § 5. Прикметники, що перейшли в іменники