Раздел РОЗДІЛ 2. Нумерація чисел у концентрі «Тисяча». Усне та письмове додавання чисел у межах 1000