Раздел Розділ 1. ОПЕРАЦІЇ НАД ПАПКАМИ І ФАЙЛАМИ. Створення папок