Раздел ПРИКМЕТНИК. § 23. Вимова і правопис прикметників із суфіксами -ськ-, -зьк-, -цьк-