Раздел РЕЧЕННЯ. § 7. Види речень за метою висловлювання та інтонацією