Раздел Тема 3. Джерела до вивчення історії (§ 12-§16)