Раздел § 21. Многокутник та його периметр. Трикутник. Види трикутників