Раздел РОЗДІЛ 1. Натуральні числа, геометричні фігури і величини. § 19. Прямокутний паралелепіпед та його об'єм