Раздел Розділ 3. ДІЇ ДРУГОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ. § 15. Порядок виконання дій у виразах