Раздел Розділ 3. ДІЇ ДРУГОГО СТУПЕНЯ З НАТУРАЛЬНИМИ ЧИСЛАМИ. § 17. Типи задач та способи їх розв’язування