Раздел § 17. Типи задач та способи їх розв’язування