114. § 4. Числові вирази і рівності. Порівняння натуральних чисел