Раздел Тема 1. Тіла і речовини, що оточують людину, фізичні тіла та їх характеристики. Розчини і суміші