Раздел § 39. Найголовніші правила чергування приголосних звуків