360. § 39. Найголовніші правила чергування приголосних звуків