438. § 46. Лексичне значення слова. Однозначні та багатозначні слова