497. § 52. Походження (етимологія) слова. Ознайомлення з етимологічним словником української мови