Раздел СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦІЯ. § 16. Види речень за метою висловлювання. Окличні рчення. Розділові знаки в кінці речення