Раздел Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. § 21. Дзвінкі й глухі приголосні