Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

 1. § 19. Звуки мови. Голосні та приголосні звуки191 - 200

 2. § 20. Приголосні тверді й м’які202 - 210

 3. § 21. Дзвінкі й глухі приголосні212 - 219

 4. § 22. Вимова звуків, що позначаються буквами г і ґ224 - 224

 5. § 23. Позначення звуків мови на письмі. Алфавіт (абетка, азбука). Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв е, ї, ю, я та щ238 - 242

 6. § 24. Склад. Основні правила переносу слів244 - 249

 7. § 25. Наголос. Словник наголосів. Орфоепічний словник. Орфоепічна помилка252 - 260

 8. § 26. Вимова наголошених і ненаголошених голосних і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні [е], [и], [о] у коренях слів263 - 273

 9. § 27. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом275 - 286

 10. § 28. Ознайомлення з орфографічним словником. Орфограма (практично). Орфографічна помилка (практично), її умовне позначення288 - 292

 11. § 29. Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків300 - 307

 12. § 30. Спрощення в групах приголосних309 - 316

 13. § 31. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и]318 - 325

 14. § 32. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Чергування [о], [е] з [і] 327 - 333

 15. § 33. Найпоширеніші випадки чергування голосних звуків. Букви и, і після ж, ч, иі, щ та г, к, х у коренях слів335 - 343

 16. § 34. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків 11 І- 11' І- И - [ж], [ч], [ш] - [з], [ц'], [с']345 - 354

 17. § 35. Основні випадки чергування у -в , і-й , з - і з - зі356 - 366

 18. § 36. Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, і, є, ю, я. Правила вживання м’якого знака368 - 377

 19. § 37. Правила вживання апострофа380 - 392

Найбільш популярні книги

ГДЗ Математика 5 клас

ГДЗ Математика 5 клас

Автори:А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонський, М. С. Якір, Ю. М. Рабінович

Рік:2013

Опис:Збірник задач і контрольних робіт

ГДЗ Географія 9 клас

ГДЗ Географія 9 клас

Автори:В. М. Бойко, І. Л. Дітчук

Рік:2017

Опис:Зошит для практичних робіт

ГДЗ Фізика 7 клас

ГДЗ Фізика 7 клас

Автори:В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, С. О. Довгий

Рік:2015

ГДЗ Фізика 8 клас

ГДЗ Фізика 8 клас

Автори:В. Г. Бар’яхтар, Ф. Я. Божинова, О. О. Кірюхіна, С. О. Довгий

Рік:2016