Раздел Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія. § 30. Спрощення в групах приголосних